Normy jakościowe


Klasyfikacja pelletów

Normy jakościowe to zbiór wartości krytycznych dla wybranych właściwości fizyko-chemicznych pelletów stworzonych celem wytyczenia standardów wykonania produktu. Przy powstawaniu normy brane są pod uwagę czynniki takie jak wymagania rynku, ekologia oraz możliwości testowania. Poszczególne normy określają dopuszczalne wymiary pelletu (średnica, długość), precyzują jego minimalną gęstość, ścieralność, wartość opałową oraz dopuszczalną zawartość pyłu, wody oraz pierwiastków takich jak azot, siarka czy chlor. Aktualnie nie istnieją uniwersalne normy na rynku europejskim. Spośród krajów Unii Europejskiej własne normy wypracowały Austria, Niemcy, Szwecja oraz Włochy. Komitet Techniczny oraz Europejskie Komitet Standaryzacji prowadzi akutalnie prace nad ujednoliceniem norm dla wszystkich biopaliw, w tym również pelletów.

Jedną z bardziej rygorystycznych jest austriacka norma ÖNORM M 7135 (I klasa). Została ona opracowana przez Östereichische Normungistitut. Norma ta koncentruje się na pelletach najwyższej klasy, czyli wykonanych z czystych trocin bez zawartości kory drzewnej o dużej kaloryczności (powyżej 18 MJ), z małą zawartością popiołu. Wilgotność ustalona została na poziomie 10%, gęstość – od 1,12 kg/dm3, Norma ta zakłada, że maksymalna długość pelletu nie może przekraczać pięciokrotności średnicy, czyli pellety o średnicy 6 mm nie mogą być dłuższe niż 30 mm.

Szwedzka norma klasyfikacji pelletów – SS 18 71 20 – dzieli różne rodzaje tego granulatu na 3 grupy jakościowe. W pierwszej grupie znajdują się pellety o wymiarach 6 mm średnica, max. 24 mm długości dające w efekcie spalania 0.7% popiołu. Dopuszczalna jest niska kaloryczność pelletów – od 16,9 MJ/kg, Maksymalna ilość pyłów nie może przekraczać 0.8% całkowitej wagi produktu, a wilgotność – 10%. Dopuszczalna jest gęstość nasypowa większa niż 600 kg/m3. W drugiej grupie znajdują się pellety dłuższe - o długości wynoszącej odpowiednio 5-krotność własnej średnicy. Dopuszczalna zawartość pyłu wynosi 1.5% całkowitej wagi, zawartość popiołu – 1,5%, gęstość nasypowa – do 500 kg/m3. W trzeciej grupie znajdują się pellety z dużą zawartością pyłu – powyżej 1,5% wagi, o wilgotności do 12%, kaloryczności od 15,1 MJ/kg.

Kolejną normą jest niemiecka DIN opracowana przez DIN CERTCO (Deutsches Institut für Normung). Dotyczy ona pelletów energetycznych (brykietów) oraz pelletów przemysłowych. Norma ta określa dolny próg wartości opałowej jako 17,5 MJ/kg , a także górny – 19,5 MJ/kg, analizuje zawartość pierwiastków takich jak rtęć, ołów, arsen, kadm, chrom, miedź oraz cynk. Dolny próg gęstości pelletu wynosi 1, a górny – 1,4 kg/dm3, wilgotność – do 12%.

Warto zauważyć, że norma DIN to norma obowiązująca na rynku niemieckim, jednak stała się wykładnikiem dla wszystkich krajów UE. W roku 2011 zauważono potrzebę stworzenie normy oraz certyfikatu, która będzie obowiązująca bezwzględnie dla wszystkich krajów UE. Wprowadzono certyfikat ENPLUS zgodny z normą EN-14961-2 oraz dwie klasy:

  • A1 – dla pelletu drzewnego (odpowiednik DIN PLUS)
  • A2 – dla pelletu drzewnego (odpowiednik DIN)

Wprowadzono także certyfikat EN „B” dla pelletu przemysłowego.

producent,Pelletsfarm,pellet opałowy,opał,Pelletsfarm,ściółka dla kota,opał,
1) Suchej masy
2) Wolny od wody i popiołu
3) Nie więcej niż 20% peletów może mieć długość do 7,5 x średnica
4) DIN zakazuje stosowania dodatków. Ten zakaz nie jest ważny dla małych systemów grzewczych
5) W magazynie producenta
6) Tolerancja w różnicach średnicy ± 10 %
7) Dopuszczona może być zawartość popiołu do 0,8%, jeśli jest ona naturalnie wyższa, specyficzna dla danego gatunku drewna
8) Dopuszczone są tylko naturalne dodatki z biomasy
SS 18 71 20,brykiet,pellet drzewny,ekologiczny,obniż koszty opału,Pelletsfarm,producent,pellet zoo,normy peletu,pellet jakość drewna,opał,węgiel drzewny,brykiet
Pelletsfarm,opał ekogroszek,pellet opałowy,producent,producent,pellet zoo,pellet dla konia,
biodegradowalny,DIN 51731,ściółka dla królika,Pelletsfarm,pellet opałowy,pellet zoo,ekologiczny,